• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Vitajte v novom akademickom roku

Milí študenti,

vitajte v akademickom roku 2017/2018.

Veríme, že ste letné prázdniny využili naplno a oddýchli ste si od študijných aktivít.
Nový akademický rok nám už začína a s ním študijné povinnosti – prednášky, cvičenia, exkurzie, semestrálne práce, projekty, štúdium, atď…

Vítame medzi nami študentov prvého ročníka, ktorí ku nám prišli hneď po maturitnom ročníku. Nebojte sa nástupu na vysokú školu. Buďte pracovití, pýtajte sa učiteľov, tútorov, starších študentov a užite si vysokoškolský život so všetkým, čo ponúka. Nezabudnite preto aj na šport a zábavu, aby ste sa tu cítili dobre.

Prajeme vám veľa študijných úspechov v novom akademickom roku 2017/2018.

Tešíme sa na vás na prednáškach a cvičeniach 🙂

Kolektív KBM

Témy záverečných prác 2017/2018

 • Témy záverečných prác pre Bc. – link
 • Témy záverečných prác pre Ing. – link

Napísali o nás v časopise Obrana

Uchádzači o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

ponúkame Vám možnosť študovať študijný odbor Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Bezpečnostný manažment vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Ing. PhD.).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Bezpečnostný manažment“ študijného  odboru „Ochrana osôb a majetku“ získa teoretické vedomosti,  praktické schopnosti a zručnosti, potrebné na vytváranie organizačnej štruktúry a riadenie systému na ochranu osôb, majetku a životného prostredia vo  výrobných a nevýrobných podnikových organizáciách a spoločnostiach (korporáciách), územnosprávnych jednotkách verejnej správy, právnych, vedeckovýskumných a kultúrnych inštitúciách, sociálnych, politických, náboženských, športových a iných organizáciách.

Absolvent je schopný v organizáciách vykonávať funkciu bezpečnostného manažéra, facility manažéra a ďalšie funkcie, umožňujúce mu riadiť bezpečnostné tímy pracovníkov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými bezpečnostnými subjektmi

Študenti majú možnosť participovať na výskume katedry v oblasti ochrany osôb a majetku. V oblasti výskumu bezpečnosti katedra patrí medzi top pracoviská v SR i ČR.

Štúdium je obohatené aktivitami organizovanými katedrou zameranými na výcvik obrannej streľby, testovanie prielomovej odolnosti poplachových systémov, ukážky sebaobrany a ďalšími.

V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa štúdia na našej katedre.

Deň otvorených dverí 2017

DOD  FBI UNIZA

17. februára 2017 o 10:00

v priestoroch fakulty v centre mesta na Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (pri autobusovej stanici).

dod_2017

Technické kreslenie pre bezpečnostné inžinierstvo

SkriptaDovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch už bude možné si zakúpiť nové skriptá

Technické kreslenie pre bezpečnostné inžinierstvo

v predajni EDIS v priestoroch Žilinskej univerzity.

 

Veríme, že táto publikácia pomôže študentom lepšie porozumieť zásadám technického kreslenia a tiež pomôže základným zručnostiam s programom AutoCAD.

Ukážku skrípt nájdete tu.

 

 

Doktorandské štúdium – prijímačky 2016/2017

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2016/2017. Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2016. Viac tu.

Životopis plk. prof. Ing. Ľubomíra Belana, CSc. zverejnený v Oxford Encyklopedia

Oxford Belan

FACTUM – CREATO – CHARISMA

Činy – Tvorivosť – Charizma

Uchovávať životopisy výnimočných osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva.

Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je ešte aj dnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby. V období renesancie uverejnil Filippo Villani „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov. Opisuje tu Florenciu ako veľkú rodinu, ktorej najtalentovanejším deťom stavia pomníky.

V roku 1849 sa prvá životopisná encyklopédia venovala britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom.

V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní.

Oxford Encyclopedia sa teraz obzerá na viac ako 160 rokov trvajúcu tradíciu a predurčila si úlohu urobiť z encyklopédie to, čo sa od nej v 21. storočí očakáva – renomovaný lexikón úspešných ľudí a modernú online sieť, ktorá zodpovedá duchu dnešnej doby. (www.oxfordpedia.com/sk)

 

Rada vysokých škôl – oznámenie

Informácia z rokovania Rady vysokých škôl (RVŠ) 1.12.2015:
Objem finančných prostriedkov pre vysoké školy je nedostatočný a nevytvára podmienky na rozvoj vysokých škôl, necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku budúcnosť Slovenska.

Rada sa zároveň (more…)

Otvorenie Univerzitného vedeckého parku

Žilinská univerzita v Žiline otvorila dňa 7.12.2015 Univerzitný vedecký park (UVP) a Výskumné centrum ŽU, ktorých ambíciou je pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu aj celého Slovenska.
Aj naša fakulta bude mať v rámci Univerzitného vedeckého (more…)